electronic music without boarders

Virtuelt datarum som plus sikker delingsplatform

Platformen for virtuelle datarum vil øge din effektivitet og sikre et tæt samarbejde med dine kolleger, uanset hvor du befinder dig i verden. En af forudsætningerne for at forbedre produktiviteten i plus virksomheds forretningsprocesser der wissenschaftler effektiv udveksling af elektroniske dokumenter og filer med eksterne og interne modtagere. Plus gemeinsam platform til sikker deling af filer og kommunikation fra et hvilket som helst sted i verdenDu har måske fra tid til anden hørt om sikkerhedsbrud og tab, hvor virksomheder og mennesker er tvunget til at lide store tab på grund af sårbarheder på internettet. Cyberkriminelle venter som høge på at angribe, når u finder nogle sårbarheder. Virksomhederne i etmaal har brug for at udveksle store filer digitalt, og jener er altid en trussel mod sikkerheden, hvis det ikke sker via sikre kanaler. Det er dog ikke allemaal virksomheder, jener forstår alvoren i situationen med hensyn til, hvor skrøbeligt internettet er, før de lærer det på den hårde måde. Fjernfildeling af filer, lyd- og videoopkald, forretnings-chats, e-mails og meget mere – alt sammen sikkert og uden at miste kontrollen over dine data. Den sikre delingsplatform daar den klient-server-platform, ihr har brug for til at arbejde effektivt fra kontoret eller fra en fjernplacering! Informationssikkerhed med VDR-platformen for sikker deling der wissenschaftler:

  • processen med at sikre sikkerheden og beskyttelsen af oplysninger eller dele af oplysninger samt det udstyr, hvormed disse oplysninger lagres og behandles;
  • denne proces omfatter overholdelse af et sæt foranstaltninger, metoder, standarder og teknologier, der sikrer en mit bedacht beskyttelse af en bestemt ressource
  • systemer til autentificering af data om brugeren fra serveren. Ved udvidet autentifikation forstås metoder til kontrol af adgangen til en computer, hvor brugeren skal fremlægge mere end én “bevismekanisme for autentifikation” for at få adgang til oplysninger.

Sikker dataudveksling med det virtuelle datarum – grundlaget for en fælles digital platform

Instant messaging-platforme er berygtede for deres manglende privatliv og sikkerhed, da virus og fejl nemt kan infiltrere systemet. Jouw fleste brugere finder det vanskeligt at verificere identiteten af deres kolleger (det virker for godt til at være sandt). I disse tilfælde kræver officiel online-kommunikation vanwege fortrolige emner et meget højt niveau af sikkerhed, identitetsbekræftelse og beskyttelse af privatlivets fred. Når du har installeret det virtuelle datarum, vil du kende allen sande betydning af allen serverløse platform. I modsætning til andre alternativer behøver du ikke at tilmelde dig en ledig server, hver gang du logger ind, og du behøver ikke at søge efter det rigtige kaldenavn, dieser ikke allerede daarginds blevet taget. Alle dine aktiviteter i det virtuelle datarum daarginds fuldstændig skjulte, og selv din internetudbyder har ingen idé vanwege dine delingsoplysninger. Du skal oprette din konto for at få en unik kode. Hvis du bruger kryptering med datarum platformen, skal en angriber fysisk være i besiddelse af din enhed og kende adgangskoden for at dekryptere dataene. Den mest sikre måde at opbevare data på vil derfor være at kryptere hele enhedens datalagring fuldt ud, snarere end nogle få udvalgte mapper. De fleste smartphones og computere tilbyder en mulighed for fuld disk-kryptering. For at være effektive, virkningsfulde og afspejle sund fornuft skal datarums løsninger træffes inden for plus sikkerhedsinfrastruktur, hvor generelle sikkerhedsforanstaltninger suppleres af computer-, administrative, personalemæssige og fysiske sikkerhedsforanstaltninger. Gennem et højere tillidsniveau sikrer VDR’en enhver interaktion, bevægelse af personer og data samt strategiske virksomhedsoperationer. Dens identitetsløsninger giver den sikre adgang, der daar nødvendig for at flytte kommercielle varer, borgere og data på sikker vis. Dens betalingsløsninger giver sikre transaktioner og betalingsinstrumenter, som der wissenschaftler rygraden i den globale markt.

Free https://fafafaplaypokie.com/what-a-hoot-slot online Ports

Sometimes we might give bonuses you to, if not put, expire once a certain period of time. Take note that if the advantage is not used within this time, it will drop off from https://fafafaplaypokie.com/what-a-hoot-slot your own Membership. Video game specific laws and regulations might possibly be supplied to your when you begin playing a game title. Continue reading “Free https://fafafaplaypokie.com/what-a-hoot-slot online Ports”

How to Use a Notebook computer As a Screen

When you need an additional screen and don’t include a lot of space available, using your mobile computer as a keep an eye on is a great alternative. While it is probably not the most effective way to utilize a laptop, you may use it to play games or perhaps as an added monitor. 1st, you need to locate a suitable screen cable. With respect to the model you have, this cable may be a great HDMI or perhaps DisplayPort wire. From there, merely navigate to the side of the taskbar and engage the Glass windows key. Then, stick to the on-screen instructions and plug-in your screen.

Next, connect your laptop to the Most important PC. For anyone who is using Microsoft windows 10, you’ll need to be sure you have the more recent version of the operating-system installed. On the other hand, you can use a third-party application or a great adapter for any wireless display. https://dataroomweb.com/vdr-services-pricing For anyone who is using a Macintosh, simply browse down to the lower of the article and select precisely the same method. If you need to connect an additional screen for an older computer system, you’ll need to work the software.

By using a laptop as a monitor is a wonderful way to work with the extra space on your desktop. By using the laptop as being a monitor, you may use it pertaining to work, learning, and even imaginative pursuits. While one display is usually enough for output, a second screen can make all the difference in the world. Using a laptop as a screen is easy and affordable. And if you’re not sure what to do with a broken mobile computer, remember that a screen isn’t a waste!

Cards On https://mobilecasino-canada.com/litecoin/ the web

All of that and much more you know without difficulty because of blackjack method. However you like playing black-jack, we’ve got everything required, here. The difference between the newest vintage and you will Atlantic is the amount of decks from the shoe. Even when similar, Atlantic City try playable that have 8 decks. Continue reading “Cards On https://mobilecasino-canada.com/litecoin/ the web”

Les plus Gros Bonus En compagnie de Salle de jeu casino la riviera mobile Sans Archive, Inclusivement Des Appareil A Avec 2021

How to get a Russian Star of the wedding

A scam singer may send you a scam email, telling you to send money to the supposedly Russian bride. When you are thinking of contacting such a woman, beware. Fraudsters typically pose since top styles to acheive you to send them cash. This can lead to a major reduction in trust in Russian brides and may also result in fraud. In order to avoid falling victim to this, you should never reveal your own card info to any customer of a online dating website.

Finding a Russian new bride will take responsibility and visibility. Russian females do not make the selection to get married to someone who does not reveal their culture. It takes the perfect time to build a connection with a female who has an entirely different customs. You should definitely learn as much about her national culture and patterns as possible. Throughout the entire going out with process, be sure you pay attention to just about every little depth, including the minor things that she will value. A Russian bride-to-be will also love thoughtful and unexpected products, so do not forget to do this.

Despite the cold and reserved reputation of Russian ladies, these women are incredibly warm and approachable. Russian women believe that this can be a man’s position to pursue them. Text messaging and dialling them regularly can help you establish a bond with them. It might be important to speak about good things regarding you to keep your relationships professional. Yet , make sure to do your homework on your bride’s background and education. A Russian female will be fascinated with your involvement in her history.

It is important to understand the legal areas of the Russian mail purchase bride procedure. Although the US judicial program does not understand mail order brides, a large number of foreign females immigrate to america to marry American males, primarily to pursue a better life. Additionally , the K-1 visa was specifically designed to protect these women from exploitation by simply unscrupulous email order new bride sites. Several who selects this option should do their research to avoid slipping victim to scammers.

A good looking Russian bride-to-be will most likely know exactly what your sweetheart wants and will be there for her husband. These kinds of women are rarely doubtful and believe that becoming adventurous is vital to pleasure. Moreover, a Russian foreign all mail order star of the wedding is likely to be sympathetic and understanding. And she will be dedicated to her fresh husband. It’s possible to come with an amazing lifestyle https://russianbridefind.com/ with all your new Russian mail purchase bride. Weight loss go wrong with her.

Russian women will be old-fashioned romantics. They desire finding the excellent man for the coffee lover. In cases where they do discover it, they are stirred and are around their partner with romantic focus. Even if you aren’t rich, an eastern european bride can make you feel specialized and rotten. It’s as easy as that. So if you are thinking about getting married to a Russian bride-to-be, make sure to know exactly what you’re looking for.

Where to get Beautiful Brides to be From Ukraine

If you want to marry a Ukrainian woman, you will be thrilled to learn that it must be perfectly legal to do so, regardless of where you met her. However , you need to get a K-1 visa if you plan to get married to a foreign bride. The following are some here are some hints you find your love meet among Ukrainian brides. ukraine bride tour After all, you wish to make sure that the event is equally enjoyable and fulfilling. Listed below are a handful of ideas for your first time with a Ukrainian bride.

You should remember that Ukrainian women are emotional and will not really hide their very own true thoughts. You should as a result keep your nice when they talk about money or other concerns. Moreover, for those who have a lot of money, they will think that you are trying to receive rich. So , you should steer clear of mentioning funds to Ukrainian women unless it is absolutely necessary. Ukrainian wedding brides are dedicated and étroite. Therefore , you ought to be prepared for that lot of arguments. However , it is well worth noting they are usually more understanding and tolerant than other birdes-to-be.

Ukrainian birdes-to-be are amazing and fun. They opt to be around others, so a quiet and reserved partner might not always be the best option. Whilst a lot of men love to use foreign dating sites to meet up with their upcoming wives, Ukrainian wedding brides are also available through social networking. Online dating websites allow you to talk instantly with Ukrainian brides to be, and you can become familiar with them by simply chatting. Therefore , the first step in arranging a meeting with a Ukrainian bride is always to choose the right seeing site.

The most important matter to keep in mind when choosing a Ukrainian bride is that she is a completely independent, strong female. In addition to being delightful and self-sufficient, she is identified for her sunniness and positive attitude. If you are searching for a girl from Ukraine, you are able to count on them. You will not regret that! They are extremely attractive and will call and make an excellent wife. Should you be looking for a delightful and solid woman, you should consider a Ukrainian mail buy bride.

The culture of Ukraine has changed over time. When western ethnicities have made great advancements, the traditional areas of https://www.focusonthefamily.com/faith/intimacy-with-god-the-way-to-true-fulfillment/ family even now prevail. If you are looking for a Ukrainian snail mail order star of the event, you can recovery confident that the Ukrainian better half is likely to be family-oriented. Ukrainian ladies generally want to be married and currently have children. A relationship in Ukraine will probably result in divorce in cases where she is unwilling to conform. The lifestyle of Ukraine is one of the best lawn mowers of the world.

One more great advantage of brides from Ukraine is their education level. In 2015, the literacy rate for girls in Ukraine was 99. 7% and is also even bigger today. You can you can be confident that the Ukrainian star of the wedding will have a larger education level than you. This will make her an excellent choice for the life partner since she will usually support you. She could also be generally there to support you no matter what your problems are, as she will become your partner for life.

$2 hundred No-deposit Added bonus + two spintropoliscasino.net hundred 100 % free Spins Local casino Incentives

For our region, we’ll focus on the best no deposit requirements. That it limits their wager proportions after you play with added bonus currency. A lot of times the brand new wagering at no cost spins try high.You get particular totally free spins every day as opposed to at once. Including, a gambling establishment can provide you with a hundred 100 % free revolves by the crediting 20 revolves day for five successive weeks. Continue reading “$2 hundred No-deposit Added bonus + two spintropoliscasino.net hundred 100 % free Spins Local casino Incentives”

Extreme sex stories: A brother and sister.

At first I didn’t know it was her. Just a brilliantspill of bright blonde hair and a small slim body in apink La Sucia Hijastra Latina Betty La Ternurita Se Folla A Su Padrastro PORNO EN ESPANtildeOL blouse and snug faded blue jeans, standing in lineat the coffee shop. I was behind her and I looked herover, admiring her lovely hair and her cute little ass.But then I heard her order a tall mocha and recognizedher voice.“Make it two,” I said, sliding a ten dollar bill overthe counter to the barista.For a fraction of a moment the beautiful little blonderegarded me with suspicion, but then she realized Ambitious Licie Blowing Well itwas me and her face lit up with surprise and delight.“Oh my God!” she cried. She threw her arms around meand I laughed into her golden hair as she hugged me.“Oh, Andy,” she said against my neck, “I can’t believeit’s you. Where have you been? It’s so good to seeyou!” “It’s good to see you too, Nikkie,” I said.She stepped back and we looked at each other. Icouldn’t be sure of what she thought about me, but myown reaction to seeing her was the same as it hadalways been: startled, and just a bit sad. My babysister was My Step Father Caught Me Watching Porno And Disciplined Me Very Rigid For It Squir7een still the most beautiful girl I’d ever seen.“It’s been so long,” she said. “I’ve missed you somuch.” “I’ve missed you too.” I took my change from thebarista, who was beaming at us as if she wasresponsible for some grand romantic reunion. I grabbedNikkie’s hand and said, “Let’s go sit down.”We got a table near the door and sat across from eachother.“Well, Nikkie,” I said, “you’re still as lovely asever.”Nikkie smiled shyly and replied, “Oh, thank you, Andy.You’re always so sweet.” She reached over and lightlypunched my shoulder. “You’re still a cutie too. So,what have you been doing? Where’ve you been? Are youstill in school? Are you doing okay?” “Hold on,” I said, laughing, “one question at a time.”I filled her in on what I’d been up to in the threeyears since we’d last seen each other: I hadn’t La Sucia Hijastra Latina Betty La Ternurita Se Folla A Su Padrastro PORNO EN ESPANtildeOL leftthe city, just kind of hung around downtown, movingfrom one job to the next while I got through college;I’d worked as a janitor, as a security guard, acabinetmaker (the best paying job I’d had, though itonly lasted one summer), even a car wash attendant. Butnow that I had my bachelor’s degree I was working as aproofreader at a small downtown publishing firm. Thehours were lousy, the pay even worse, but it wasn’tdangerous or physically demanding and I had the chancenow to pay more attention to my writing.“So, what are you doing, Nikkie?” I asked.“Me? I’m on my break,” Nikkie replied with amischievous grin.“Two tall mochas,” the barista called from the coffeebar.“You little brat,” I said, then went and got ourdrinks. When I returned I said, “So, if you’re on yourbreak, you must be working.” “Sure am,” Nikkie replied. “I’m an administrativeassistant at the adult education center next door.” “The place next door? Kind of a rough clientele, isn’tit?” From what I’d heard, the place mainly catered tothe homeless, and to people recovering from dg andalcohol ae.“Nothing I can’t handle,” my little sister replied witha shrug. She sipped Beautiful Girl Sex By The Window Russian Porn Part1 at her coffee and said, “Besides, Idon’t really have much to do with the students. MostlyI just push paper and make typing noises on thecomputer all day. Which I’m gonna have to get back to.I’m only on a fifteen minute break.” “Yeah, me too. But Nikkie, I want to talk to you sobad. What do you say we get together later on? Probablynot tonight because I’m working late. How abouttomorrow? It’s Saturday.” “That would be great,” Nikkie said. My baby sister puther soft hand on top of mine. “I’d love to spend moretime with you, Andy. Get caught up and everything.” “Then it’s a date,” I said.We got up from the table and headed for the door. Whenwe got outside we hugged each other goodbye. Nikkiekissed me on the neck and said, “I live on the cornerof Second and Trade Street. Apartment 208. Can you makeit around noon?” “Absolutely,” I said. I could smell the sweet scent oflilacs in her beautiful hair as she continued to Depiladora Falou Que Era Para Facilitar A Depilaccedil_atilde_o Mas Ela holdme.“Oh God, Andy, I really have missed you.” “I know, sweetheart.” I kissed her quickly on the lips.“See you tomorrow.” “Can’t wait,” Nikkie said. I turned to go but shestopped me with a hand on my arm. “Hey, did you meanit?” “Did I mean what?” “When you said it was a date. Are we going on a date?”She had that mischievous grin on her face again.“Sure,” I said. “If you want it to be a date, thenit’ll be a date.”Nikkie smiled and her big blue eyes shined.“Wonderful,” she said.We parted reluctantly and I walked back to work,absently drinking my espresso and telling myself that Iwas an incredibly lucky guy; I had a date with the mostbeautiful girl in the world.The neighborhood Nikkie lived in wasn’t the best in thecity, but it wasn’t the worst either. Mostly low incomeapartment buildings and mom RealityKings HD Love Seductive Shae and pop shops, with acoffeehouse, a bohemian theatre, an antique store, anadult bookstore, and restaurants scattered here andthere. I’d been a little surprised when she told me heraddress; for the last year or so since she’d moved outof our parents’ house we had lived only six blocks fromeach other and didn’t even know it.I’d gone into some of the shops, had bought coffee onthe corner, had watched a few independent films at thetheatre and frequented the adult bookstore on a regularbasis, and yet we had never run into each other. Notthat Nikkie had ever gone into Black Bull Impregnates Cuckolding Wife Angie Moon After Ruining Her the adult bookstore,though I wondered now as I drove past its garish neonsign and bright red door and parked in front of herapartment building, if she’d ever seen me going in orcoming out. It was probably a relatively good thingthat we hadn’t reunited until now.As I entered Nikkie’s building and followed theapartment numbers down the hallway and around thecorner, I thought about her, about how much she’dchanged in the last three years, and how much shehadn’t changed. She was sixteen when I left home, justa cute young kid who looked younger and purer than shereally was. She still looked too young and too pure,but it seemed more like just appearances now.I wasn’t sure what it was about her that gave me thatimpression; maybe something in those beautiful blueeyes, or her posture, or the way she’d looked at me andtalked to me, more like a downtowner than a young girlfrom Shower Sex They Both Came At The Same Time the upper middle class neighborhoods of the WestEnd. Maybe it was just how nice her ass had looked inthose blue jeans. Whatever it was, I knew as I came upon apartment 208 that I was dealing now with someonewho was going to be new to me in some ways and yet justas familiar as ever.I knocked and a few moments later Nikkie opened thedoor. She was wearing a simple white dress with tinypink flowers all over it and her sunlight colored hairwas tied back in a ponytail. She looked so fabulousthat for a second I was speechless.“Hi, Andy,” she said, giving me a big sweet smile.“Hi, Nikkie,” I said. “Are you ready for our date?” “Sure,” Nikkie replied with a giggle. “Just hold on forone teeny minute, okay?”She ducked into the bathroom and I waited there in thedoorway. While I waited a very pretty brown-haired girlwith large doe eyes and a nice little body came to thedoor. She looked like Tomochka Tribute To You From Arthur From France she was about my age.“Hi,” she said, “I’m Maggie, Nikkie’s roommate.” “Hi, Maggie,” I said, “I’m her brother Andy.” “Yeah,” Maggie said, looking me over. “Her brother. Theone she ran into yesterday. She hasn’t stopped talkingabout you since. But did you, um, did you say you weretaking her on a date?” “Yes, but it’s not that kind of date.” “Yeah, okay.” Maggie continued to scrutinize me and itwas obvious that she didn’t believe me. I didn’t knowwhat to do with that, so I just stood there andscrutinized her as well. She opened her mouth to saysomething more but just then Nikkie came out of thebathroom.“Ready,” she announced. She slipped her arm aroundMaggie’s waist and pecked her on the cheek. “Bye, hon.Don’t wait up for me.” She giggled again.Maggie responded by taking Nikkie in a full embrace.She kissed her on the lips, then held my sister’s facein her hands and said softly, “Bye, sweetheart.” Shegave me a pointed FIRSTANALQUEST HARDCORE ANAL POUNDING WITH THE BEAUTIFUL ARIEL TEMPLE look, making it clear that she didn’tcare for me very much, then let go of Nikkie and wentback into the living room.“Let’s go,” Nikkie said.We walked together down the hallway, holding hands.“Wow,” I said. “What was that all about?” “Oh,” Nikkie replied, “that was just Maggie being aclown. She’s a big clown.”I suspected there might be more to it than that but Ididn’t say anything.I took her to a small Italian restaurant on the NorthEnd. Sotavento’s, a dim quiet place on Pearl Streetthat served the best spaghetti and meatballs in thecity. Nikkie was delighted by the place, she’d neverknown it existed, and she was just as crazy aboutItalian food as I was. We got a table for two in theback, ordered our lunch, then began to get caught up oneach other’s lives.We talked a little more about our jobs; she said sheonly worked part Drunken Vanda time, for minimum wage, sitting infront of a computer all day managing records and makingforms and typing correspondence. Nikkie talked abouther work in a bored disinterested kind of way thatseemed designed to make me bored and disinterested too,but I wasn’t at all.I was fascinated with her, with the idea of mywonderful baby sister actually out there in the world,taking care of herself. Even her nonchalance wasintriguing, and when I filled her in on the dry factsof my own work, how I spent as many as twelve hours aday poring over manuscripts for continuity andmistakes, I noticed how her eyes bore into me, how sheleaned forward and smiled slightly when I talked. Shehung on my every word.Our lunch came and we ate while we talked about life inthe city.“I love living downtown,” Nikkie declared, “simply loveit. So different from our old neighborhood. There’sjust so much to see, and so much to do. Peopleeverywhere. And the buildings, you know, some of themare just so cool looking. The old buildings, the reallyclassic ones.” “Yeah, the buildings,” I said, “and the women. I Mofos Megan Rain Pervs On Patrol don’tknow why, but downtown Darlington seems to have morebeautiful women per capita than anywhere else in theworld.” “Maybe it’s something in the water.” Nikkie speared ameatball with her fork and pretended to examine it. “Orthe meatballs.” She popped it into her mouth.‘I don’t know,’ I thought to myself, ‘but whatever itis, you’ve gotten the lion’s share.’“So Andy,” Nikkie said, twirling pasta around her fork,“do you have a girlfriend?” “Not at the moment,” I said. “There’ve been a few girlsbut they didn’t last.” “What were they like?” “They were wonderful, of course. Lovely and smart,confident, funny, lots of fun. But they didn’t wantanything serious. The problem was they always waiteduntil I told them I loved them before they let me knowthat. One girl even moved to San Jose after I told herhow I felt about her.” “Oh, you poor guy,” Nikkie said.“Love is a fucking nightmare,” I said, immediatelyregretting the angry tone in my voice.Nikkie chewed a mouthful of spaghetti, swallowed, andsaid, “Sounds to me like they weren’t so smart afterall. I’d kl for a guy who loved me. Especially ahottie like you.”I laughed, surprised and pleased by my sister’scompliment. I thanked her and said, “But what are yousaying, Nik? No guy has fallen in love with you 花季少年小李和小杜互相口交 yet?” “Nope. Not a one.” “I find that impossible to believe. I would think you’dhave guys fighting over you night and day.” “Well, there have been guys, and they’ve told me theyloved me, but….you know, it wasn’t my heart theywanted to get into.” Nikkie smiled an embarrassed smileand I realized that she didn’t resent those guys.“You know, Nikkie,” I said, leaning forward and lookingdirectly into her eyes. “This is one of the reasonsI’ve always adored you. Because there’s no bitternessin your beautiful heart.”Nikkie’s smile widened, her face bright, her eyesglittering.After lunch we drove back downtown. Nikkie said shewanted to see a movie, but she didn’t want to watchanything in the regular theatres. “Something offbeat,”she said, which naturally pointed the way to thebohemian theatre, which was showing a series of foreignfilms that week. It was only a block away from herapartment building, so we parked in the same spot I’dparked in earlier and walked together down to thecorner of Fourth Street and Milton Avenue. When we gotthere we found that ‘Justice Undone,’ a film fromIceland, was only ten minutes away from starting.We bought tickets, sodas and popcorn, and sat in theback row just as the opening credits began to roll.There were only about fifteen other people in thetheatre, which lent an intimate quality to theatmosphere. ‘Justice Undone’ contributed to this, ormaybe just fell in line with it; a dark and somberfilm, it told the story of a man in a small isolatedcommunity who is put on trial for having a sexualrelationship with his sister. Something of anembarrassing development for Nikkie and me; we hadn’tknown what the movie was about.When the show was over we walked together up FourthStreet to the corner coffee shop, both of us silent. Ididn’t know what Nikkie thought about the film and it’ssubject, but I knew what my impression was: I wasstartled and a little sheepish, especially regardingthe scenes that were still lingering in my mind. I felta strong desire to talk about these things but at thesame time was reluctant to do so. Sex had never seemedto me like an appropriate topic of conversation forsiblings. I’d decided not to say anything, but thenNikkie brought the subject up herself.“Well,” she said once we were seated with our coffee,“that sure was a weird little movie.” “Definitely offbeat,” I said.Nikkie gave a concessive nod and smile.“Sure was. Guess I asked for that one. Literally.” Shegiggled. “But it wasn’t really a bad movie. Actually,it was pretty good. Just….confusing. I mean, what wasthe whole point? The guy got off with a light sentence,and it seemed like the town didn’t really know whatthey wanted to do. I mean, they wanted to punish him,but then they hardly punished him at all. And what wasthe point of the sister killing herself? She was theone who started the whole thing. And what does thetitle mean? Justice Undone. Which justice was undone?”She shook her head and sipped at her coffee. “I justdon’t get it.” “Maybe that was the point,” I said. “The confusion, theunclear motivations, the uncertain conclusions. Afterall, the brother and sister were consenting adults, sowhere, really, is the crime? What they did was againstthe law, but the brother was put on trial and convictednot so much for committing i’t as for offending thesensibilities of the community. The film ultimatelyleft the issue unresolved because people are generallyso ambivalent about it.”Nikkie thought about this for a minute, then said,“Yeah, maybe. Or maybe the director just didn’t knowwhat he was doing.”I laughed, but the discussion appeared to be over nowand I was disappointed; I’d hoped we could talk aboutthe two sex scenes, both of them very explicit, almostpornographic, in which the brother and sister first hadintercourse and, later, the sister performed oral sexon her brother. I could still see these scenes behindmy eyes, and I thought about them as I watched Nikkienurse her coffee and change the subject. My adorablesister.After coffee I asked Nikkie what she wanted to do next.“Let’s go look at the bay,” she said. “The waterfrontis so beautiful at sunset.”It was getting close to sunset, and she was right;Friday Bay in the twilight was a remarkable visualtreat. We walked again, back down Fourth Street, pastthe theatre and to the next block, turned onto CanalStreet and walked two more blocks down to the parkoverlooking the bay. We strolled along the promenade,talking about other movies we’d seen and liked. Westopped at a concession stand that was just gettingready to close and bought hot dogs and sodas, then saton 验证视频 a bench and ate and talked as the light faded fromthe sky.“Did you ever see ‘Henry and June?’” Nikkie asked me.“It was such a beautifully made film, and MariadeMedeiros is just plain gorgeous.” “I agree,” I said. I finished off my hot dog. “FredWard did a good job too. Caught the character of HenryMiller perfectly.” “I like Henry Miller. He’s one of my favorite writers.Him and Anais Nin. They seem like opposite sides of thesame coin. I like Jack Kerouac too. It’s a shame theynever made any decent movies from his books.” “Wouldn’t it be great if they did? A quality adaptationof ‘On The Road’ or ‘The Dharma Bums?’ Or ‘DesolationAngels.’” “Yeah, Andy, if they could do it. But whoever did itwould have to be able to bring out the sadness inKerouac’s work without losing any of the joy. He andHenry Miller were like that. They wrote jubilantlyabout life but there was always that subtle despairunderneath it all.” Nikkie balled up her trash andhanded it to me. “Their books always make me think ofyou.” “Me?” I asked as we stood up. I tossed the trash in atrash can as we walked out onto a fishing pier. “Whyme?”Nikkie shrugged her pretty shoulders and said, “Idunno.”We walked out to the end of the pier and stood at therailing. The light was almost entirely gone now and thelights on the bay and the distant shore glittered. Istood behind Nikkie and put my arms around her waist. Ihugged her to me and slutty teens get twats eaten out kissed her ponytail.“I’m not sad right now,” I said.We watched the boats on the bay for a while, thenNikkie said, “I really like some modern writers too.Like Larry McMurtry, and Lynne McFall. Oh, and PatConroy. ‘The Prince of Tides’ just made me totally cry.I like Sarah Schulman too.” “I’ve heard of Sarah Schulman,” I said. I looked downat my sister. “Isn’t she a lesbian writer?” “Yeah. Maggie turned me on to her. She’s not aseloquent as writers like Pat Conroy, but she’s stillvery talented. Funny and gritty. She was inspired byJack Kerouac. In fact, the title of her novel ‘GirlsVisions and Everything’ comes from a line in ‘On TheRoad.’” Nikkie looked up and saw the way I was lookingat her. She gave me a wry smile and said, “Don’t worry,Andy, I’m not a lesbian.” “What about Maggie?” I asked.Nikkie looked back out at the water and said, “Shethinks she’s in love with me.”I wasn’t surprised by this remark, though I wasintrigued by Nikkie’s tone of voice; it suggested amixture of affection and disappointment, conflictedfeelings. I wanted to ask her more questions butcouldn’t decide what I wanted to know.Nikkie sighed and said, “Gee, Andy, this is all sobeautiful. I’m having such a wonderful time with you.”I kissed her cheek and told her that I loved her. Mybaby sister smiled and turned around in my arms. Oureyes met, fell deeply into each other, and suddenly wewere kissing. Not passionately, but there was nodenying the romantic and even erotic energy in the wayour lips touched, pressed together. The kiss onlylasted a few seconds, then Nikkie looked at me andsaid, “Andy. Why does the nicest guy I’ve ever met haveto be my brother?” “I was just wondering the same thing,” I said.We strolled back to Nikkie’s apartment building and Iassumed our time together was over, but then Nikkietouched my shoulder and said, “Let’s go to your place.” “Sounds good to me,” I said.We got in my car and drove the six blocks to mybuilding. We went inside and I dug two beers out of therefrigerator while Nikkie looked around. She lookedover the titles in my bookcase, and the titles of themovies in my video collection as well. I was a littleembarrassed; there were several videos with titles like‘Desires of the Flesh’ and ‘Living in Sin.’ She waskind of smirking at these when I handed her a beer.“Interesting collection of movies you’ve got here,” shesaid. “‘Forbidden Angels’….’Girls GoneWild’….’Lesbian Cheerleaders’….” She giggled andlooked at me. “‘All That Jizz?’” “Sorry,” I said. I went over to the stereo and turnedon an oldies station, then sat on the sofa. Nikkiecontinued to look at the videos for a minute before shejoined me.“I think I’d video xác minh like to see ‘Lewd Adventures,’” she said.“Sounds lewd.” She giggled again and I apologizedagain. “Sokay, big brother. I know guys are into thatkind of stuff. Everybody needs to spice up their sexlives one way or another.” She took a big swallow ofher beer, then looked at me. “I should warn you,” shesaid, holding the bottle up next to her face, “I can’thave too many of these. I’m a ridiculously quick drunk.No more than three, otherwise I pass out.” “Okay,” I said, “only three beers for Nikkie.”She smiled at me, the sweetest loveliest smile I’d everseen, then swallowed more beer. I drank too as ‘Sha-Boom’ burbled out of the stereo. It wasn’t until thatsong was over and another tune, ‘Shake Rattle and Roll’came on that Nikkie spoke again.“I had a boyfriend,” she said, “who used to watch thatstuff all the time. And he always wanted me to watch itwith him. I’m not really that much into porn, but I’dwatch. The movies, I mean. Sometimes it could be fun.Like when he wanted to do the same stuff that thepeople in the movie were doing.” “Really,” I said, not quite sure what to do with thatinformation. Nikkie nodded.“Yep. Learned how to give very memorable….well, oralpleasure.” She smiled a little and I realized she wasblushing. “Sorry. You probably don’t want to hear aboutmy sordid sex life.” “No, go right ahead, Nik. Tell me all about it.” “Really? You want to know about all that?” “Sure. The more sordid the better.”My baby sister laughed and said, “Okay, but let mefinish this beer first. Much easier to confess when I’mintoxicated.” She took a long swig, close to emptyingthe bottle, and I told her to take it easy since shewas only getting two more of those. Nikkie replied,“That’s funny. Most guys can’t wait to get me tutor4k. mature teacher seduced into spontaneous orgy with insatiable disciple drunk,”then she burped and laughed at herself.I couldn’t believe it; she was already buzzed. Iwondered how many men had seen her like this, how manyhad taken advantage of it. How many had waited untilshe was passed out. Part of me didn’t want to know,because I’d just end up uselessly hating those men, butanother part of me wanted very much to know. To hearall the details.Nikkie finished her beer and handed me the emptybottle. I went to the kitchen and pulled another beerout of the fridge. When I returned ‘Mack The Knife’ wasplaying. I handed Nikkie her drink and sat next to heragain, closer to her this time. Nikkie twisted the capoff and drank, and as she did I looked her over. Shewas thin and shapely, with narrow hips and smallishbreasts, and long smooth legs. I found myself staringat those legs, wanting to caress them. To caress her.“Yeah, I know,” she said, letting her head loll againstthe back of the sofa. “I’m a hottie, I can’t help it.”I felt I should apologize for staring at her, but atthe same time I wanted to tell her that she really wasa hottie, the hottest girl I’d ever seen. I ended upnot saying anything. I finished my beer instead whileNikkie made some serious headway on her second. ‘MackThe Knife’ reached its garish conclusion and a stringof commercials began.“You ever been in love?” Nikkie asked.“Are you paralyzed fantasy kidding?” I replied. “I fall in love at thedrop of a hat.” “Really? Not me. I don’t fall in love so easily. Imean, really in love. But when I do fall, I fall prettyhard.” Nikkie had her beer resting on her smooth flatbelly now, and she was staring at my bookcase as shetalked. “That’s how it was with Brian. The guy with thevideos? I was totally in love with him and wanted to dowhatever he told me. I guess that’s something I’m kindof into, you know? Being told what to do. Beingsubmissive. So when we were doing the whole porn videothing, he was pretty much ordering me to do it. Itworked out for both of us, because he got to imagine hewas doing it with all those beautiful women and I gotto act out this love slave fantasy I had.” “Love slave?” I couldn’t believe my sweet and innocentlittle sister was talking like this.“Well, it’s not like he tied me up and whipped me oranything. But he did get to do pretty much whatever hewanted with me. His favorite thing was oral sex, ofcourse. I learned how to do it just like the porngirls, and I got very good at it. We did all kinds ofdifferent, acrobatic positions too. And even anal sex.Brian ruled my life. He didn’t love me but he ownedme.” “Wow, Little Nickel,” I said, using an old pet name forher that I’d discarded years ago, “that doesn’t soundlike you at all.” “Yeah, I’m a big surprise,” Nikkie said, and took aswallow of her beer. “We all have our own secret sexfantasies, Andy. That was mine. One of them, anyway. Ihave several.” “What are some of the others?”Nikkie thought for a moment, then asked, “You ever dothreesomes?” “No. Have you?” “No. But that’s one of my fantasies. Me and two guys.Or even me and a guy and another girl, I suppose 验证视频. Ialso have this gang re fantasy, but it’s just afantasy. I’d never want to act on it. But I have actedout the stranger on a train fantasy.” “Stranger on a train?” “Yeah, you know, in Erica Jong’s ‘Fear of Flying.’ Thefantasy of meeting a total stranger on a train andfucking the daylights out of him. I’ve done that a fewtimes, though never actually on a train.” “How many men have you been with?” I asked.“Not really that many. I’ve had three boyfriends,including Brian. Two or three strangers on a train. Andabout five guys who just fucked me and forgot me. So Iguess that makes, what? Ten? Eleven? Twelve?” Nikkielaughed and said, “Wow, I’m a slut.” “How many women have you been with?” “Guys always want to know that.”Nikkie drained the last of her second beer and handedit to me. I went and got her another one, and a secondone for myself. When I came back I sat close enough toher that our thighs were touching, and I put my armaround her shoulders. Nikkie rested her head against myneck. On the stereo Chubby Checker started up with‘Let’s Twist Again.’“Okay,” my sister said, “do you mean women I’veactually had sex with, or do I include making out?” “Include making out,” I said, my voice low.“Okay…. let’s see…. there was Daphne, my bestfriend in junior high, we made out once…. andCamille, my best friend in high school, we also madeout once…. we masturbated each other…. and thenthere was this girl at a party when I was in collegethat one year, last year…. I was drunk and these guyshad dared her to go down on me. She did, but tell youthe truth, I was so wasted I didn’t feel a thing. Andthen, of course, there’s Maggie.” “Yeah, right, Maggie. I don’t think she likes me verymuch.” “She’s just jealous.” “Because she’s in love with you?” “She thinks she is,” Nikkie said. She drank more beer.The bottle was half empty now but she didn’t seem tohave progressed very far beyond a good buzz. “Shewasn’t lying when she said I wouldn’t stop talkingabout you. I was just so glad to see you again.” “Are you two lovers?” I asked.“I dunno. I wouldn’t say lovers. We do it every once ina while. But Andy, it’s really just kind of a fun thingfor me. Maggie knows that, I’ve told her enough times.She just takes it all too seriously. I mean, she’s evenstopped dating other women, which I think is justtotally uncalled for.”I was going to ask her something else, some directquestion hot blonde stepmom with huge tits gets fucked hard by a stranger big black cock about what she and Maggie did together in bed,but instead chose to imagine it. I recalled a scenefrom one of my videos (‘Desires of the Flesh’) in whicha beautiful blonde girl and an equally beautiful brown-haired girl made passionate love to each other withlips and tongues and fingers, lots of tit-sucking andcunt-licking. The women were lousy actresses, butthey’d been surprisingly convincing in the sex scene,almost convincing enough to make me believe they wereenjoying themselves.I replayed that scene in my mind, substituting thebrown-haired girl with Maggie and, of course, theblonde with Nikkie. I liked the resulting image,especially when the lesbian scene was done and theinterloping male appeared and promptly proceeded to geta tag team blowjob from the girls. In the video thathad pretty much ruined the lesbian scene, but in myfantasy it only made it more pleasurable, since the guywas now me.“What about you?” Nikkie asked.“What about me?” I asked. I was hoping she wasn’t goingto ask me if I’d ever been with a man.“What’s your favorite sex fantasy?” She half squintedat me. “I bet it has something to do with lesbians.” “Well, you’re close,” I said. “I’d say lesbians are mysecond favorite sex fantasy. I don’t think you want toknow what my favorite thing is.” “Oh come on,” Nikkie said, nudging my shoulder with herbeer bottle. “I told you, so you tell me.” “Okay, um, you’re probably going to think this isgross, but…. I think about you.”Nikkie surprised me by smiling.“Really?” she said. “You have sex fantasies about me?”She looked at her beer, then took another swallow.“What do you think about me? I mean, you know, whathappens in your fantasies?” “Well,” I said, wishing I’d gotten buzzed too, “just aminute ago I was picturing you and Maggie together. ButI’ve also had lots of other types of fantasies aboutyou. You doing it with other guys, doing it with blackguys, doing it with women…. actresses, mostly….and, um…. doing it with me.” “Yeah? Well, I’m not surprised. After all, I’m such ahot babe.” Nikkie giggled and drank more beer. “It’sreally not a bad thing, Andy brother. I’t fantasiesare pretty common. Everybody has them. Or most peopledo, anyway. I know I’ve had them. About you, I mean.It’s the thrill of crossing boundaries.”Chubby Checker was done and now Elvis came on with‘Can’t Help Falling In Love.’“Oh, I love this song,” Nikkie said. “It’s so fuckingromantic.” She looked at me and asked, “Will you dancewith me? Come on.” She set her beer on the coffee tableand wobbled to her feet, then took my hand. I got upand we went around to the other side of the coffeetable. I took my lovely baby sister in my arms andhugged her to me and she rested her head against myshoulder. We danced silently for a minute, swaying andsolemnly listening to the King’s deep silver voice:Wise men say…. only fools rush inBut I can’t help…. falling in love with youShall I stay…. would it be a sin?If I can’t help…. falling in love with you.“You know what I think about that movie?” Nikkie asked.“‘Justice Unknown?’ Or undressed? Or whatever? Ithink there was something wrong with the town. Thedirector was trying to say sexmex – camila lovesick cousin something about society.” “What do you think he was trying to say, Nik?” “That there’s something wrong with society when wewon’t tolerate two people being in love. I mean, youcould argue that the brother and sister symbolizedother socially forbidden couples, like two women or twomen or interracial couples. But even if you take themliterally, there’s still something wrong with the town,because the brother and sister are consenting adults.They weren’t hurting anybody, they were just in love.”Nikkie paused for a moment, then in a sad voice said,“I think people should be allowed to love whoever theywant.” “I agree, sweetheart,” I said. I kissed the top of herhead and she looked up at me. “Nikkie…. I have totell you this….” “Go ahead,” Nikkie said, touching my cheek with herfingertips. “Tell me.” “I’m in love with you. I always have been. I don’tthink I’ve ever loved anyone as much as I love you.”There, I said it.Nikkie’s thin pretty lips curled into yet anotherbrilliant smile and her beautiful blue eyes glistened.“Oh Andy, that is so sweet.” Her voice wavered a littleas she said, “I’m in love with you too.”We’d stopped dancing, which was just as well sinceElvis was nearly done with his song. I touched Nikkieunder the chin and kissed her. She murmured a littleagainst my lips, then I felt her tongue sliding shylyinto my mouth. We french-kissed through most of thenext song, whatever it was. As it ended we parted lips,and Nikkie spoke softly into my ear.“Hey Andy,” she said, “I have another sex fantasy I’vealways wanted to act out.” “What is it?” I asked.“I’ve always wanted to give you a blowjob.” “Really. What a coincidence, Nikkie. I’ve always hadthat same fantasy.” Nikkie laughed and I asked, “Do youreally want to do that?” “Of course I do.” She kissed my neck. “Tell you what.I’ll make you a deal. You go down on me and I’ll godown on you.” “Are you sure, Nikkie? I mean, you’ve had a lot todrink, for you anyway, and I didn’t bring you indo colmek amelia kartika putri samarinda here justto take advantage of you.” I didn’t really want to sayall that, but I loved my baby sister and I wanted to besure we weren’t going to do anything she didn’t want todo. I actually considered saying no, but I knew Iwasn’t going to go that far.“Don’t be silly,” Nikkie said, her voice soft andloving in my ear. “Why do you think I came here, Andy?And why do you think I got tipsy? I want to do this.I’ve wanted to suck your cock ever since I was twelve.”She kissed my neck again. “Don’t you want to eat mypussy, big brother?”I couldn’t resist then. I had no desire to. I slid myhands up her back and found the zipper on her dress,pulled it slowly down to her waist. Nikkie let go of meand I pulled her dress off her shoulders, let it fallto the floor. She stepped delicately out of it andstood now in just her tennis shoes and her white cottonpanties.Her body was the loveliest thing I’d ever seen. She waspale and smooth, perfectly slim, her breasts small andround and firm, topped with tiny pink nipples. Itouched them, just with my fingertips, caressed them,then gently cupped them in the palms of my hands.Nikkie had her eyes locked onto mine, and she wasn’tsmiling now.“What do you want me to do?” she almost whispered.“Just tell me, Andy. I’ll do whatever you say.” “Lay down on the floor,” I replied.Immediately Nikkie stepped back and lowered herselfonto the carpet. She lay on her back with her legstogether and her hands joined over her belly. I kneltbeside her and removed her shoes, then slowly pulledher panties over her narrow hips and down her long thinlegs. Her cunt too was beautiful, two full lips nestleddemurely behind a feint veil of golden cunt hair.Nikkie let her legs fall open, proudly showing herselfto me. I quickly took my shirt off and she watched me,idly touching herself.I crawled on top of her and settled myself between herlegs, began kissing her. I started with her beautifulperfect face and worked my way down, along her throatand collarbone to her breasts. I kissed each of them,licked them, took each of her sweet little nipples inmy mouth and sucked on them, making them hard. Nikkiesighed, gliding her fingers over my back and shoulders.She started to move her hips a little, gently pushingher cunt up against my hard-on. I nibbled and suckedher breasts for another minute, then started downwardagain, moving along her smooth flat belly.I got 甜美可爱妹子第一次下海拍片 太嫩了 to her cunt hair and finally to her cunt.Nikkie’s fingers were in my hair now as I kissed herthere and breathed deeply the delicious scent of her. Itouched her cunt lips with my tongue, licked slowly andlovingly. My baby sister’s body tensed minutely and shecaught her breath. I licked her again, lapped at her,then pushed my tongue inside of her.Nikkie gasped and moaned. I could already taste herwarm juices and drank them in. I licked and sucked onher cunt as her hands left my hair, glided up her ownbody to her breasts. As I ate my sister’s cunt shecaressed herself, gently squeezing her small breasts,pulling on her nipples. She moaned and sighed as Icontinued to go down on her, cried out softly when Ifound her clit and began sucking on it, cried outagain, more sharply this time, as she came. Nikkierelaxed then, apparently thinking I was done, but Iwasn’t; I continued to lick and suck her cunt until shecame twice more, her splendid body trembling with theforce of her orgasms. Afterward she collapsed, splayedout on the floor with her face turned to her side andher eyes closed, her breathing heavy but controlled.I moved back up her body, almost pinning her to thefloor, and peppered her breasts and throat and facewith kisses. At the same time I unfastened the fly onmy jeans and pulled my hard-on out. I didn’t reallythink about what I was doing; I was driven by desireand love and I wanted suddenly just to be inside ofher, so as I continued kissing her I guided my cock upto her cunt and pushed the head past her lips. Nikkiereacted with surprise, gasping and snapping her eyesopen, but she made no attempt to resist as I pushed mycock into her.“Oohh, Andy,” she breathed as she clutched my biceps,“this wasn’t part of the deal.” “I know, Nikkie, but I couldn’t help it. I want to fuckyou. Do you want me to stop?” “No.” Nikkie slipped her arms around me and pulled medown against her. “No, my love, I don’t want you tostop. I want いきなり手コキフェラをしてくる淫乱痴女のテクを我慢できたらご褒美SEX!彼女主観でイケメンM男が連続絶頂 you to do whatever you want to me. You ownme now.”We kissed and I began fucking her, slowly sliding mycock in and out of her cunt. She was warm and wetinside, snug but not too snug, and I was amazed at howgood it felt to be inside of her, how right it seemed.I’d imagined countless times that making love to mylittle sister would be both hot and romantic, but evenin my best dreams I’d never been able to envision this.Nikkie was exquisite as she moved and writhed beneathme, matching the thrusts of her hips with the thrustsof my cock.I started out slow and steady, took my time with her,wanting just to enjoy the astounding sensation offucking her, but wanting her to enjoy it too. We fuckedfor a long time, our bodies developing a thin sheen ofsweat as we gradually increased our speed and passion.Nikkie moaned and sighed, kissed me feverishly as shedug her fingernails into my back. She swayed andthrashed with me until finally, shuddering in my arms,she came with a loud kittenish mew, her cunt pulsingand pouring her warm come all around my cock.This time we both collapsed on the carpeted floor,tired and satisfied. We lay there for several minutes,just breathing and holding each other. Occasionally wekissed or softly murmured our love to each other. Mycock was still hard inside Nikkie’s luxurious body andevery once in a while I would move minutely, sliding itout a little then back in, just to remind myself of howlucky I was, not only to be inside of her but to bewith her at all.“Andy,” Nikkie finally said, “you didn’t come.” “I know,” I replied. “I’m saving it up for that blowjobyou promised me.” “Good,” my sister giggled, “because I still want to dothat. And you know what? Because you were so greatgoing down on me and fucking me, I’m going to give youto best blowjob you’ve ever had.” She kissed me on thelips, then pushed gently against my chest, signalingfor me to get up.I pulled my cock out of her cunt, then got to my feet.I let my jeans slide down my legs, and my cock stuckstraight up in the air, hard and glistening withNikkie’s come.“How do you want me?” she asked.“On your knees,” I replied, trying to make it soundlike an order. I wasn’t sure I was comfortable withthat little game but I reminded myself that this was asmuch her fantasy as it was mine.Nikkie pulled herself up to her knees in front of meand took my cock in her small delicate hand. She lookedat it for a moment, almost as if she was sizing up thetask before her, then unceremoniously took it in hermouth. She slid her lips over the head, then down overthe shaft, taking almost the entire length in before Ifelt my cock nudging at the back of her throat. Thenjust as slowly she mi gran polla.. modelo :gaysexy1960 drew her mouth back, sucking on meas she went. She did this three times, then pulled mycock out of her mouth and kissed the head.“I can taste my pussy on you,” she whispered, thenimmediately took me back in her mouth and resumedsucking.I touched her hair as she worked, played with her cutelittle ponytail, placing my other hand on the back ofher head. Nikkie sucked and stroked me expertly,pausing on occasion to slide her tongue up and down thelength of my cock. She kept her eyes closed and herhand and mouth moving steadily, and I could see she hadindeed learned how to do it just like the porn girls.She continued to go down on me as she glided one of herhands over her small pale breasts, then down betweenher legs. She rubbed herself anúbis dança sobre um dildo enquanto exibe o seu grande pau with her fingertips,sucking and stroking me at the same time, and beforelong she was moaning again, bringing herself closer andcloser to orgasm.I could feel my own orgasm approaching too, thepressure building in my balls as my cock grew harder.And just as Nikkie mewed and gasped, her mouth open nowand her tongue out, my cock throbbed and I poured comeinto her mouth. It spilled all over her tongue, down toher throat and dribbling down her chin. Nikkiecontinued to stroke me as she swallowed, sucked my cocka little more, then squeezed it, drawing out the lastfew drops. She licked the head of my cock clean, thenkissed it again.“Wow,” she said. “I’ve always wanted to do that.”She was looking up at me and smiling, that samewonderful smile that always seemed to be on her face inone form or another, her lips shining with my come, andagain I felt that bittersweet combination of sadnessand surprise. This was my baby sister, my LittleNickel, and I couldn’t see how I could ever have helpedbut to fall in love with her. I got down on my kneeswith her, embraced her, and kissed her cheek. Nikkiereturned my embrace, pressing her small soft breastsagainst my chest. She kissed my neck, then held me,caressing my back with her fingers.“Andy,” she said softly, “I don’t want arwen takes care nikki nutttz’_ mature pussy to the tip of gusto to go home. Iwant to stay here with you.” “I’d like that, Nikkie.” “I don’t want to deal with Maggie anymore, or withanybody else. Just you.” “You don’t have to, sweetheart. You can stay here withme for as long as you like.” “I want to be here forever,” my sister breathed.Later that night we made love again in my bed, thenslept. In the morning I woke to find Nikkie sucking mycock and we fucked again. Afterward we lay in bed andtalked. We agreed that what we had was special, rare,and too amazing to resist. We were in love, and itdidn’t matter that we were brother and sister. Wecouldn’t help how we felt, we just knew that it wasright, and if the world didn’t see it that way, thenthere was something terribly wrong with the world.